Покана за участие в международния търговски панаир WE MAKE FUTURE – гр. Болоня, Италия

Покана за участие в международния търговски панаир за иновации и технологии WE MAKE FUTURE WE MAKE FUTURE – 13 – 15 юни, гр. Болоня, Италия

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участие с институционален щанд на предстоящия Международния търговски панаир и фестивал за иновации: AI, технологии и цифровизация We Make Future 2024, който ще се проведе от 13 до 15 юни .2024 г. в гр. Болоня, Италия.

От първото си издание WMF е ориентиран към създаването и развитието на междусекторна екосистема от иноватори, способни да генерират положително социално въздействие, да изградят по-справедливо и по-приобщаващо бъдеще и да предоставят ефективни и устойчиви решения на най-важните световни проблеми. Като домакин на стартиращи компании и инвеститори от цял свят, събитието се е превърнало в глобален ускорител на иновации, създавайки нови партньорства, разширявайки мрежата от глобални иноватори и проучвайки възможности за нови пазари. През 2023 г. на различни събития и инициативи, организирани в рамките на WMF, са участвали над 2000 стартъпа и инвеститори, над 670 изложители от 89 държави. Свои презентации и сесии са изнесли над 1000 лектори, като институционалните гости са над 130.

Всички компании, които проявяват интерес за участие на институционалния щанд, организиран от Агенцията, могат да направят своята регистрация до 07 юни 2024 г. включително.

Регистрация в събитието

За допълнителна информация:

  • Ива Маринова, главен експерт в отдел ИО, e-mail: i.tsvetkova@sme.government.bg, тел: (02) 940 79 50;
  • Румяна Ненкова, главен експерт в отдел ИО, e-mail: r.nenkova@sme.government.bg, тел: (02) 940 79 39.
TOP