Днес е Националният празник на Швеция

Днес е Националният празник на Швеция

Швеция в цифри:

  • Населението на Швеция е 10,5 милиона души и представлява 2,3% от населението на Европейския съюз;
  • Броят на завършилите висше образование на възраст между 25 и 34 години е 54%, а средно за ЕС – 43%;
  • 66% от шведите на възраст между 16 и 74 години притежават поне базови дигитални умения (56% в ЕС);
  • 39% от шведите на възраст между 25 и 64 години участват в ученето през целия живот (13% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 66% от общото потребление на енергия (в ЕС е 23%);
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 52 040 евро или 3,2 % от БВП на ЕС.

Столицата на Швеция е Стокхолм, официалният ѝ език е шведски, а територията на страната е  447 424 кв. км.

Швеция е член на Европейския съюз от 1 януари 1995 г. и на Шенген – от 25 март 2001 г.

Официалната валута на страната е шведска крона (SEK). Швеция е поела ангажимент да въведе еврото, когато изпълни необходимите условия.

Източник: Евростат

TOP