ЕК откри нова онлайн платформа за обществени поръчки

ЕК откри нова онлайн платформа за обществени поръчки

Европейската комисия откри нова онлайн платформа за улеснен достъп до информация за правилата за възлагане на обществени поръчки, съобщава Представителството ѝ в България. Платформата „Обществени поръчки за купувачи“ представлява разширена секция в съществуващия портал Access2Markets и помага на възложителите в държавите членки да разбират и прецизно да прилагат международните правила за обществените поръчки.

Новият инструмент „Обществени поръчки за купувачи“ служи като център за знания в областта на обществените поръчки с леснодостъпна информация за правилата за възлагане на обществени поръчки в европейските страни. Платформата ще помогне на възложителите да разберат кои кандидати отговарят на условията за участие в процедури въз основа на разпоредбите на Споразумението на СТО за държавните поръчки и двустранните търговски споразумения на ЕС. В новият портал са включени и приложимите изисквания по отношение на произхода на стоките и услугите, които могат да бъдат предлагани.

Access2Markets

TOP