Днес е Националният празник на Словения

Днес е Националният празник на Словения

Словения в цифри:

  • Населението на Словения е 2,1 милиона души и представлява 0,5% от населението на Европейския съюз;
  • Очакваната средна продължителност на живота при раждане е 82 години (82 г. е тя и в ЕС);
  • 41% от словенците на възраст между 25 и 34 години са с висше образование (43% са висшистите в ЕС);
  • 20% от населението на Словения на възраст между 25 и 64 години участва в ученето през целия живот (13% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 25% от общото потребление на енергия (в ЕС е 23%);
  • Словения има БВП на глава от населението в размер на 29 750 евро, което е под средното ниво за ЕС. Делът на страната в общия БВП на ЕС е 0,4 %.

Столицата на Словения е Любляна, а територията на страната е  20 273 кв. км.

Словения е член на Европейския съюз от 1 май 2004 г. и на Шенген – от 21 декември 2007 г.

Словения членува в еврозоната от 1 януари 2007 г.

Източник: Евростат

TOP