МОН предлага нов списък на професиите за осмокласниците от учебната 2026/2027 година

МОН предлага нов списък на професиите за осмокласниците от учебната 2026/2027 година

Професионалното образование и обучение да се осъществява по професии, включени в новия Списък от учебната 2026/2027 г. за приетите ученици в VIII клас, а за навършилите 16 години – от януари 2026 година. Това предлага МОН в проекта, разработен съгласно измененията на Закона за професионалното образование и обучение и публикуван за обществено обсъждане.

В процеса на обществено обсъждане предстои и съгласуване с национално-представителните работодателски и синдикални организации и ресорните министерства. Те могат да внасят предложения и да дават становища по проекта в едномесечен срок, като всяко едно от тях ще бъде подложено на обстоен анализ.

Преди финалното приемане на списъка с новите професии той ще премине през широк дебат с всички заинтересовани страни.

Новият списък следва изискванията на Закона за степени на професионална квалификация, които се надграждат в рамките на професията с нива по Европейската и Националната квалификационна рамка.

Новите професии акцентират върху трудовите дейности, свързани с дигитализацията и устойчивото развитие в различните сектори: „Технологии в биопроизводствата“, „Хибридни и електрически пътни превозни средства“, „Електрообзавеждане на тролейбуси и електрически автобуси“, „Устойчива мода“, „Устойчиво земеделие и растителна защита“, „Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето“, „Дигитално проектиране на мебели и интериор“, „Дигитален дизайн на текстил“, „Механизация и цифровизация в растениевъдството“, „Механизация и цифровизация в животновъдството“ и др.

Проект на Списък на професиите за професионално образование и обучение

TOP