Контролиращите достъпа цифрови платформи вече трябва да спазват всички задължения съгласно Акта за цифровите пазари на ЕС

Контролиращите достъпа цифрови платформи вече трябва да спазват всички задължения съгласно Акта за цифровите пазари на ЕС От края на…

TOP