Възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по ваучер 3 – за национални и европейски патенти от Фонда за МСП е възобновена

Възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по ваучер 3 – за национални и европейски патенти от Фонда за МСП е…

TOP