Първата в България водородна зарядна станция вече е част от инфраструктурата на Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“

Първата в България водородна зарядна станция вече е част от инфраструктурата на Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“ с водеща организация ИЕЕС-БАН…

TOP