Информационна кампания за процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“ в Добрич, Шумен и Варна

Информационна кампания за процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“ в Добрич, Шумен и Варна Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“…

TOP