Комисията взе решение да регистрира четири нови европейски граждански инициативи

Комисията взе решение да регистрира четири нови европейски граждански инициативи Европейската комисия взе решение да регистрира четири европейски граждански инициативи.…

TOP