От 1 декември 2025 г. влиза в сила новият регламент на ЕС относно защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти

От 1 декември 2025 г. влиза в сила новият регламент на ЕС относно защитата на географските указания за занаятчийски и…

TOP