Инструментът за диагностика на интелектуална собственост на СОИС е адаптиран на български език

Безплатният инструмент за диагностика на интелектуална собственост на СОИС е адаптиран на български език Патентно ведомство информира заинтересованите страни, че…

TOP