Удължава се срокът за подаване на заявления по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Удължава се срокът за подаване на заявления по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира кандидатите…

TOP