Отворена е процедура за подбор на проектни предложения „Инвестиции в земеделски стопанства“

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения на МИГ Балчик-Генерал Тошево по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ СНЦ…

TOP