Покана за кандидатстване по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“

Отворена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021 – 2027 Втората …

TOP