Професионалното образование подготвя предимно готвачи и автотехници, шлосерите и заварчиците са кът

Зорница Славова, ИПИ Професионалното образование обхваща около половината от всички ученици в гимназиален етап и се предлага във всяка една…

TOP