АХУ започна набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия

АХУ започна набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия Агенцията за хората с увреждания (АХУ) стартира…

TOP