МТСП отвори програма за подкрепа на социални услуги на Българската православна църква

МТСП отвори програма за подкрепа на социални услуги на Българската православна църква Министерството на труда и социалната политика ще подкрепи…

TOP