Министерството на културата обяви сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства

Министерството на културата обяви сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства Обект на финансиране по настоящата…

TOP