Отворена за кандидатстване е Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции

Отворена за кандидатстване е Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане…

TOP