Започна кандидатстването за високотехнологични помощни средства за над 3300 хора с увреждания

Започна кандидатстването за високотехнологични помощни средства за над 3300 хора с увреждания Хората с трайни увреждания вече могат да кандидатстват…

Семинар на тема „Здравословни и безопасни условия на труд за работодателите от системата на БТПП“ се проведе в Добрич

Семинар на тема „Здравословни и безопасни условия на труд за работодателите от системата на БТПП“ се проведе в Добрич Днес…

Започна прием по интервенциите за Натура 2000 и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

Започна прием по интервенциите за Натура 2000 и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения През тази седмица…

TOP