Отворена е Програмата за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини

Отворена е Програмата за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини В ход е изпълнението на Програма…

TOP