Български и чуждестранни инвеститори ще могат да получават държавна финансова помощ за приоритетни проекти

Български и чуждестранни инвеститори ще могат да получават държавна финансова помощ за приоритетни проекти Възможността за кандидатстване и определяне на…

МИР удължава кандидатстването по процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“

МИР удължава кандидатстването по процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“ Министерството на иновациите и растежа съобщава, че във връзка с…

МИР отвори за кандидатстване процедура „Разработване на иновации в предприятията“

МИР отвори за кандидатстване процедура „Разработване на иновации в предприятията“ с бюджет 127 млн. лв. Министерството на иновациите и растежа…

Отворена за кандидатстване е Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции

Отворена за кандидатстване е Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане…

TOP