АХУ започна набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия

АХУ започна набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия Агенцията за хората с увреждания (АХУ) стартира…

МТСП отвори програма за подкрепа на социални услуги на Българската православна църква

МТСП отвори програма за подкрепа на социални услуги на Българската православна църква Министерството на труда и социалната политика ще подкрепи…

ДФЗ отпуска 3 млн. лева за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“

ДФЗ отпуска 3 млн. лева за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“ Земеделските стопани ще получат до…

TOP