Отворена е поканата за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност и кръгова икономика в трансграничния регион на България и Турция

Отворена е поканата за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност и кръгова икономика в трансграничния регион на България и Турция…

Покана за кандидатстване по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“

Отворена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021 – 2027 Втората …

TOP