Отворена е сесия за финансово подпомагане по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” – 2024 г.

Отворена е сесия за финансово подпомагане по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” – 2024 г.…

Добрич е включен в информационната кампания за процедурата за семейни фирми, творчески индустрии и занаятчии

На 10 юли в Добрич ще бъде представена процедурата за семейни фирми, творчески индустрии и занаятчии Министерството на иновациите и…

Министерството на културата обяви покана за представяне на проектни предложения за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки

Министерството на културата обяви покана за представяне на проектни предложения за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки Министерството на…

Министерството на културата обяви сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства

Министерството на културата обяви сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства Обект на финансиране по настоящата…

Отворен е втори прием на проектни предложения по мярка „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“

Отворен е втори прием на проектни предложения по мярка „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал…

TOP