„Глобални цели за устойчиво развитие – Цел 15: Здравето на почвите – живот в бъдеще“ – урок в ПГ по земеделие „Т. Рачински“ – гр. Ген. Тошево

„Глобални цели за устойчиво развитие – Цел 15: Здравето на почвите – живот в бъдеще“ – урок в ПГ по…

TOP