Професионалното образование подготвя предимно готвачи и автотехници, шлосерите и заварчиците са кът

Зорница Славова, ИПИ Професионалното образование обхваща около половината от всички ученици в гимназиален етап и се предлага във всяка една…

Европейската комисия предприема действия за преодоляването на недостига на работна ръка и умения

Европейската комисия предприема действия за преодоляването на недостига на работна ръка и умения Европейската комисия представи план за действие за…

Европейската комисия предприема действия за подобряване на качеството на стажовете в ЕС

Европейската комисия предприема действия за подобряване на качеството на стажовете в ЕС Качествените стажове могат да помогнат на младите хора…

Програма „Фулбрайт“ предлага стипендии за усъвършенстване на медийната грамотност на учители

Програма „Фулбрайт“ предлага стипендии за усъвършенстване на медийната грамотност на учители До 29 март 2024 г. български учители могат да…

TOP