Започна прием по интервенциите за Натура 2000 и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

Започна прием по интервенциите за Натура 2000 и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения През тази седмица…

ЕК одобри българска схема за държавна помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани

ЕК одобри българска схема за държавна помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани Европейската комисия одобри българска схема в…

ДФЗ кани всички застрахователи да се включат в схемата за застраховане на селскостопанска продукция

ДФЗ кани всички застрахователи да се включат в схемата за застраховане на селскостопанска продукция Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция…

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения „Инвестиции в земеделски стопанства“

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения на МИГ Балчик-Генерал Тошево по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ СНЦ…

Публикувана е информация за прилагане на „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”

Прилагане на държавна помощ SA.111877 „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от…

Отворен е приемът на заявления по интервенциите „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“

До 15 февруари е отворен прием на заявления по интервенциите „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“ От…

Одобрени са две нови оперативни програми в сектори „Плодове и зеленчуци“

Одобрени са две нови оперативни програми от Стратегическия план по интервенции в сектори „Плодове и зеленчуци“ Държавен фонд „Земеделие“ одобри…

TOP