ЕК одобри българска схема за държавна помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани

ЕК одобри българска схема за държавна помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани Европейската комисия одобри българска схема в…

ДФЗ кани всички застрахователи да се включат в схемата за застраховане на селскостопанска продукция

ДФЗ кани всички застрахователи да се включат в схемата за застраховане на селскостопанска продукция Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция…

АХУ започна набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия

АХУ започна набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия Агенцията за хората с увреждания (АХУ) стартира…

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения „Инвестиции в земеделски стопанства“

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения на МИГ Балчик-Генерал Тошево по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ СНЦ…

МТСП отвори програма за подкрепа на социални услуги на Българската православна църква

МТСП отвори програма за подкрепа на социални услуги на Българската православна църква Министерството на труда и социалната политика ще подкрепи…

TOP