21 проекта ще бъдат финансирани по новата програма за подпомагане на Черноморските общини

21 проекта ще бъдат финансирани по новата програма за подпомагане на Черноморските общини

С въвеждането на първата по рода си реформа се променя начина на изразходване на държавните пари за реклама на туристическите услуги. Тя е стъпка в посока за повече прозрачност и ефективност в съответствие с препоръките на ЕК от Годишния доклад за България.

На 18.12.2023 г. от 9.30 ч. ще се проведе официална церемония в сградата на Министерството на туризма, на която представителите на всички одобрени общини, ще подпишат договорите си за предоставяне на финансовата помощ.

В рамките на срока за кандидатстване са подадени 21 проектни предложения по Процедура чрез подбор на “Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в Черноморските общини в Република България”.

За Североизточна България са одобрени следните проекти:

 • BG-176789478-2023-01-0003 „Популяризиране на Община Шабла на територията на Федерална Република Германия като средство за развитие на входящия туризъм“  с бенефициент община Шабла;
 • BG-176789478-2023-01-0006 „Варна – магията на морето“  с бенефициент община Варна;
 • BG-176789478-2023-01-0011 „Реклама на Община Балчик на територията на Федерална Република Германия чрез ефективни комуникационни кампании, с цел привличане интереса на туристи към България“ с бенефициент община Балчик;   
 • BG-176789478-2023-01-0008 „ОТКРИЙ МИНАЛОТО, ПРЕЖИВЕЙ НАСТОЯЩЕТО в Дългопол, Провадия и Долни чифлик: Интегриран маркетингов модел за реклама на туристическите услуги в отдалечени черноморски общини (DISCOVERY)” с бенефициент Община Дългопол;
 • BG-176789478-2023-01-0007 – „Варна дестинация на четири сезона – неразкритите съкровища“ с бенефициент община Варна;
 • BG-176789478-2023-01-0001 „Промотиране на Българското Черноморие и община Аксаково на туристическия пазар“ с бенефициент община Аксаково;
 • BG-176789478-2023-01-0002 „Промотиране на Българското Черноморие и община Аксаково на Немския туристическия пазар“ с бенефициент община Аксаково;
 • BG-176789478-2023-01-0012 „Популяризиране на Община Балчик и Община Приморско на територията на Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, като средство за развитие на входящия туризъм на територията на двете общини“ с бенефициент община Балчик;
 • BG-176789478-2023-01-0004 „Фламенко Фестивал Шабла 2024“ с бенефициент  община Шабла;
 • BG-176789478-2023-01-0019 „ Девня – Популяризиране на туризма в общината“  с бенефициент  община Девня;
 • BG-176789478-2023-01-0020 „Суворово – уникални туристически преживявания“ с бенефициент община Суворово.
TOP