МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“ Министерството на земеделието и храните публикува за…

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в нормативната уредба за интервенциите в областта на агроекологията

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в нормативната уредба за интервенциите в областта на агроекологията Министерство на земеделието и храните…

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в нормативната уредба за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в нормативната уредба за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от…

МЗ публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по четири процедури от НПВУ

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по четири процедури от Националния план за възстановяване и устойчивост…

TOP