IP in education: Уроци по предприемачество

IP in education: Уроци по предприемачество

Онлайн платформата Ideas Powered@school, създадена по проекта IP in education на Европейската обсерватория за нарушение правата върху интелектуалната собственост предоставя „Уроци по предприемачество“.

Разработените теми са предназначени за учители от средните и професионалните училища, като целта е да бъде насърчен предприемаческия дух на учениците чрез практически дейности за развиване на умения и нагласи за XXI век. Те също така предоставят информация за основните понятия, свързани с интелектуалната собственост.

В готовите уроци по предприемачество, насочени към различни възрастови групи (12-14, 15-17 и 18+) са включени необходимите материали, включително бележки за преподаване, работни листове и казуси, базирани на примери от реалния живот.

Уроците са преведени на английски, френски, немски, полски, италиански, словашки и испански и могат да бъдат свалени ТУК.

Entrepreneurship Lesson Kit – английска версия (PDF)

Проектът IP in education “Интелектуална собственост в образованието“ на Обсерваторията на Службата на ЕС за интелектуална собственост има за цел да доближи правата върху интелектуалната собственост до класните стаи, като насърчи творчеството, иновациите и предприемачеството на младите европейци.

TOP