6 декември – Ден на независимостта на Финландия

Днес Финландия празнува своята независимост

Финландия в цифри:

  • Населението на Финландия е 5,6 милиона души и е 1,2% от населението на Европейския съюз.
  • Територията ѝ е 338 411 км2 или 8% от територията на ЕС.
  • Вносът на стоки от ЕС е 66%, а от държави извън ЕС – 34%.
  • Износът на Финландия към страни от ЕС е в размер 56%, а извън ЕС – 44%.
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 48 340 евро или 1,7% от общия БВП на ЕС.
  • 76% от финландците участват в социалните мрежи.
  • 39% от битовите отпадъци във Финландия се рециклират (49% в ЕС).
  • Възобновяемата енергия е 43% от общото потребление на енергия.

Източник: Евростат

TOP