Днес е Националният празник на Португалия

Днес е Националният празник на Португалия

Португалия в цифри:

  • Населението на Португалия е 10,5 милиона души и представлява 2,3% от населението на Европейския съюз;
  • 56% от португалците на възраст между 16 и 74 години притежават поне базови дигитални умения (56% в ЕС);
  • 13% от португалците на възраст между 25 и 64 години участват в ученето през целия живот (13% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 35% от общото потребление на енергия (в ЕС е 23%);
  • 68% от португалците на възраст между 25 и 35 години присъстват в социалните мрежи (59% – ЕС);
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 25 730 евро или 1,6 % от БВП на ЕС.

Столицата на Португалия е Лисабон, официалният ѝ език е португалски, а територията на страната е  92 227 кв. км.

Португалия е член на Европейския съюз от 1 януари 1986 г. и на Шенген – от 26 март 1995 г.

Португалия членува в еврозоната от 1 януари 1999 г.

Източник: Евростат

TOP