ИПИ представя анализ: „Финансово състояние на българските болници: Приходи и разходи, активи и пасиви на държавните и общински болници“

ИПИ Броят, териториалното разпределение и начина на функциониране на болниците са честа тема на обществен дебат в България. Причината се…

TOP