Комисията взе решение да регистрира две нови европейски граждански инициативи

Комисията взе решение да регистрира две нови европейски граждански инициативи Европейската комисия реши да регистрира две европейски граждански инициативи, озаглавени…

TOP