Комисията взе решение да регистрира две нови европейски граждански инициативи

Комисията взе решение да регистрира две нови европейски граждански инициативи

Европейската комисия реши да регистрира две европейски граждански инициативи, озаглавени „Въздушни квоти“ и „Спрете унищожението на видеоигрите“.

Инициативата Air-Quotas призовава Комисията да създаде граждански механизъм за квоти за въглеродни емисии във всяка държава, който ще насърчи декарбонизацията на предприятията чрез потребителско търсене. Организаторите считат, че този нов механизъм следва да обхваща всички покупки на стоки и услуги и че първо трябва да бъде установен за въздушния транспорт.

Организаторите на инициативата Stop Destroying Videogames призовават Комисията да въведе изискване към издателите, които продават или лицензират видеоигри в ЕС, да ги оставят във функционално (удобно за игра) състояние, така че да не бъдат блокирани дистанционно от издателите.

И двете европейски граждански инициативи отговарят на формалните условия, установени в съответното законодателство. Поради това Комисията смята, че те са правно допустими, макар и на този етап да не ги е анализирала по същество.

Европейската гражданска инициатива е въведена с Договора от Лисабон като инструмент, с който разполагат гражданите за определяне на дневния ред. Началото ѝ е поставено официално през април 2012 г. След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива дава възможност на един милион граждани от поне седем държави — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правни актове в областите, в които разполага с правомощие за предприемане на действия.   Условията за допустимост са: 1) предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, 2) да не представлява явна злоупотреба, да не е явно несериозно или злонамерено и 3) да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

От началото на Европейската гражданска инициатива Комисията е регистрирала 114 инициативи.

Всички инициативи, които можете да подкрепите

TOP