Европейските туроператори посрещат със смесени реакции промените в директивата за пакетни пътувания

Европейските туроператори посрещат със смесени реакции промените в директивата за пакетни пътувания, съобщи браншова организация

Екатерина Тотева, БТА

Прeдложенията за промени в Директивата за пакетни пътувания, приети от Европейската комисия в края на ноември т.г., ще бъдат обсъждани днес от Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите в Европейския парламент. На заседанието ще присъстват евродепутати, представители на Комисията и на туристическия бизнес, съобщиха от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА).

Предложените промени се посрещат със смесени реакции от европейските туроператори, посочват от Асоциацията. Европейският комитет  на асоциациите на туроператорите и турагентите (ECTAA) приветства мерките за установяването на ясни правила и ускоряване на възстановяването на суми между отделните фирми в туризма. АБТТА като единствен представител на българските туроператори в най-голямата европейска браншова организация напълно подкрепя тази позиция.

ECTAA  и АБТТА  обаче категорично настояват за включването на система за бързо възстановяване на средства, основана на ускорена държавна помощ, която да е готова за бързо разгръщане в случай на световни ограничения на пътуванията или други рискове в бъдеще.

В същото време се очаква ограничаването на размера на авансовите плащания на туристическите пакети до 25 на сто да повиши цените, да фрагментира търговците, предоставяйки минимални ползи за потребителите, като потенциално изключи най-уязвимите от тази защитна схема и ги насочи към по-евтини, но незащитени алтернативи. Освен това заслужава критика фактът, че предложените промени не са осигурени с основните инструменти, необходими за ефективно справяне с мащабни кризи.

ECTAA и АБТТА приветстват предложението на Комисията за ускоряване на възстановяването на суми на пътниците и пътуващите с туристически пакети, които са направили резервация чрез туристическа агенция или туроператор. Последното е признание, че те не задържат предплатените от потребителите суми, посочват от Асоциацията. Изяснявайки правилата за възстановяване на суми между доставчици и организатори, това предложение ще спомогне за ограничаване на финансовия риск за организаторите на пакетни пътувания, особено по време на криза. Необходими са обаче силни инструменти за правоприлагане, за да не се налага потребителите и организаторите да чакат година и половина за възстановяването на средства.

Заедно с това европейските туроператори отново изразяват дълбокото си разочарование от решението на Комисията да наложи ограничения върху авансовите плащания към организаторите на пътуванията. Това според бранша ще доведе до повишаване на общата цена на пакетните услуги в ущърб на потребителите. Предплащанията, извършвани от туристите, които предприемат пътувания чрез туроператори или турагенти, вече са защитени  от  неплатежоспособност на организатора. Eвропейските туроператори смятат, че общата защита на потребителите ще се засили, ако се разпространи не само върху пакетите, но  и върху отделните услуги, в частност, върху въздушните превози. В момента не съществува никаква защита в случай на фалит на авиокомпаниите, напомнят от Асоциацията. Удвоявайки тежестта, наложена върху посредниците, които не задържат авансово внесените суми, и без да предложи ограничения за финансовия риск на пътуващите самостоятелно, Комисията ще допринесе за намаляването на броя на туристическите пакети, смятат от браншовата организация.

Освен това въведените правила могат да попречат на организаторите да предлагат разсрочено плащане на туристическите пакети, което ще постави в неизгодно положение уязвимите потребители. Необходимо е по-широко разпространение на правилата за пакетни пътувания в интерес на по-голям сегмент от граждани на ЕС, препоръчват от Асоциацията.

Европейските туроператори изразяват разочарованието си от това, че при разработването на предложените промени уроците на пандемията не са напълно отчетени. Въпреки че приветстват включването на мерките, свързани с ваучера като компенсация за неосъществено пътуване, те ги оценяват като недостатъчни за преодоляване на поредна евентуална криза, предизвикана от пандемия или друго широкомащабно събитие, водещо до намалена ликвидност. ECTAA категорично настоява за включване на система за бързо възстановяване на средства,  която да е основана на ускорена държавна помощ и може бързо да се разгърне  в случай на ограничения на пътуванията в световен мащаб.

С промените в Директивата се цели да се повиши равнището на защита на потребителите по всяко време, включително в случай на сериозна криза, като същевременно се подобри функционирането на вътрешния пазар в сектора на пакетните туристически пътувания, изтъкват от ЕК и допълват, че с предложените изменения ще бъдат изяснени и подсилени правата на пътуващите и ще бъде осигурена по-добра подготвеност за бъдещи кризи.

TOP