Почвата и водата – извор на живот

5 декември – Световен ден на почвите

Почвата и водата са от изключително значение за поддържането на живота на Земята. Повече от 95 процента от храната произхожда от тези два основни ресурса. Почвената вода е жизненоважна за усвояването на хранителни вещества от растенията и е в основата на цялото земеделие.

Климатичните промени и човешката дейност обаче допринасят за деградирането на почвите, оказвайки прекомерен натиск върху водните ресурси. Ерозията нарушава естественото равновесие на почвата, като намалява способността ѝ да съхранява, отвежда и филтрира водата, както и намалява достъпа ѝ до всички форми на живот.

Методите за устойчиво управление на почвата, като минималната обработка, сеитбообращението, добавянето на органични подобрители и покривни култури подобряват състоянието на почвите, намаляват ерозията и замърсяването, повишават способността им да пропускат и задържат водата. Те също така съхраняват биоразнообразието в почвата, повишават плодовитостта ѝ и способстват за улавянето на въглерод, като по този начин играят решаваща роля в борбата с климатичните промени.

През 2023 година кампанията на ООН за Световния ден на почвите има за цел да повиши осведомеността за важността и взаимовръзката между почвата и водата при постигането на устойчиви и жизнеспособни земеделски системи.

Знаете ли, че?

  • По данни на ООН 95% от нашата храна идва от почвата;
  • Един кубичен метър здрава почва може да задържи над 250 литра вода;
  • Неправилното управление на почвите и водите предизвиква ерозия и влияе на биоразнообразието и плодовитостта на почвата и на качеството и количеството на водата;
  • Здравата почва играе важна роля като естествен филтър, който пречиства и складира водата.
TOP