Днес е Световният ден за опазване на околната среда

5 юни – Световен ден за опазване на околната среда

Нашата земя. Нашето бъдеще

Навсякъде по света екосистемите са застрашени. От горите и засушените земи до земеделските земи и езерата, природните пространства, от които зависи човешкото съществуване достигат повратна точка.

Според Конвенцията на ООН за борба с опустиняването, до 40% от земята на планетата е деградирала, което пряко засяга половината от световното население и застрашава около половината от световния брутен вътрешен продукт. От 2000 г. насам броят и продължителността на сушите са се увеличили с 29%, а това означава, че без спешни действия засушаването може да засегне над три четвърти от населението на света до 2050 г.

Възстановяването на земята е ключов стълб на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021-2030 г.), обединяващ призив за тяхната защита и съживяване, а това от своя страна е от решаващо значение за постигането на Целите за устойчиво развитие.

Тази година Световният ден за опазване на околната среда се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждане на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #ПоколениеВъзстановяване.”

Знаете ли, че?

  • На всеки пет секунди ерозира почва с размер на едно футболно игрище, а за възстановяването на 3 сантиметра от повърхностния ѝ слой са нужни 1000 години.
  • Дърветата в градските райони могат да охладят въздуха с до 5°C, като по този начин намаляват необходимостта от климатизация с 25%.
  • Езерата, реките и влажните зони задържат между 20 и 30 % от световния въглерод, въпреки че заемат само от 5 до 8% от земната повърхност.
  • Световният ден за опазване на околната среда се отбелязва от 1973 г. с резолюция на Общото събрание на ООН от 15 декември 1972 г. През 2024 г. страна домакин на Световния ден за опазване на околната среда е Саудитска Арабия.

В следващата инфографика НСИ представя кои са основните източници на замърсяване на атмосферния въздух с въглероден диоксид в България:

TOP