В помощ на МСП: Персонализирана брошура за услугата IP Scan Enforcement

В помощ на МСП: Персонализирана брошура за услугата IP Scan Enforcement

Службата на ЕС за интелектуална собственост предлага на вниманието на малките и средни предприятия в България, специално изготвена персонализирана брошура на български език, създадена, за да улесни използването на услугата IP Scan Enforcement (Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост). С помощта на IP Scan Enforcement, МСП получават индивидуална консултация и ясен доклад с приложими стъпки, предоставен от експерт в областта на интелектуалната собственост.

В началото на 2024 г., Фондът за МСП на СЕСИС стартира нова услуга, в рамките на Ваучер 1 – IP Scan Enforcement – Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост. МСП, които изберат IP Scan Enforcement, могат да си възстановят 90% от направените разходи.

IP Scan Enforcement включва анализ на съществуващ казус, разработване на варианти за действия, които биха могли да бъдат предприети от МСП, включително ползите, рисковете и информация за разходите.

Брошура IP Scan Enforcement– Персонализирани консултантски услуги за случаи на нарушения на права

TOP