Днес е Националният празник на Дания

Днес е Денят на конституцията в Дания

Дания в цифри:

  • Населението на Дания е 5,9 милиона души и представлява 1,3% от населението на Европейския съюз;
  • Броят на завършилите висше образование на възраст между 25 и 34 години е 49%, а средно за ЕС – 43%;
  • 70% от датчаните на възраст между 16 и 74 години притежават поне базови дигитални умения (56% в ЕС);
  • 31% от датчаните на възраст между 25 и 64 години участват в ученето през целия живот (13% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 42% от общото потребление на енергия (в ЕС е 23%);
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 62 840 евро или 2,2 % от БВП на ЕС.

Столицата на Дания е Копенхаген, официалният ѝ език е датски, а територията на страната е 42 925 кв. км..

Дания е член на Европейския съюз от 1 януари 1973 г. и на Шенген – от 25 март 2001 г.

Официалната валута на страната е датска крона (DKK). Дания е договорила клауза за неучастие в еврозоната и поради това не е задължена да въведе еврото.

Източник: Евростат

TOP