Днес е Националният празник на Люксембург

Днес е Националният празник на Люксембург

Люксембург в цифри:

  • Населението на Люксембург е 660 809 души и представлява 0,1% от населението на Европейския съюз;
  • 60% от люксембургчаните на възраст между 25 и 34 години са с висше образование (43% са висшистите в ЕС);
  • 60% от населението между 16 и 74 годишна възраст притежава поне базови дигитални умения (56% в ЕС);
  • 16% от населението на Великото херцогство на възраст между 25 и 64 години участват в ученето през целия живот (13% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 14% от общото потребление на енергия (в ЕС е 23%);
  • Люксембург е с най-висок БВП на глава от населението в Европейския съюз — той е в размер на 118 770 евро, което е значително над средното ниво за ЕС. Делът на страната в общия БВП на ЕС е 0,5 %..

Столицата на Люксембург е гр. Люксембург, а територията на страната е  2 595 кв. км.

Град Люксембург, заедно с Брюксел и Страсбург, е едно от трите официални седалища на европейските институции. Люксембург има три официални езика: люксембургски, френски и немски.

Люксембург е член на Европейския съюз от 1 януари 1958 г. и на Шенген – от 26 март 1995 г.

Люксембург членува в еврозоната от 1 януари 1999 г.

От няколко години общественият транспорт в Люксембург е безплатен.

Източник: Евростат

TOP