Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2024

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2024

Министерството на икономиката и индустрията отправя покана за участие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2024 към всички публични институции – национални, регионални и местни, с проекти в подкрепа на предприемачеството. Допустими за участие са и проекти, реализирани чрез публично-частно партньорство между публичните органи и неправителствени организации, университети, бизнес организации и представители на бизнеса. Проекти, произтичащи единствено от частни предприятия или физически лица, са допустими в категорията 6 “Отговорно и приобщаващо предприемачество”. В тази категория имат възможност да кандидатстват частни субекти, които попадат в обхвата на определението за МСП, при условие че проектът, за който кандидатства МСП, не е основната дейност на дружеството.

Кандидатурите трябва да се отнасят до започнати или скорошни инициативи в областта на създаването на политики, предприемачеството или образованието и до влиянието, което те са оказали върху въпросния регион или място, като показват нарастващ напредък за период от 15 месеца и да бъдат в една от шестте категории:

  • Насърчаване на предприемаческия дух;
  • Инвестиране в придобиването на предприемачески умения;
  • Подкрепа за цифровия преход;
  • Подобряване на бизнес средата и подпомагане на интернационализацията на бизнеса;
  • Подпомагане на устойчивия преход;
  • Награда за отговорно и приобщаващо предприемачество.

Конкурсът се провежда ежегодно и има два етапа – национален и европейски. За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна.

Крайният срок за участие в националния етап на конкурса е 15 юли 2024 г.

Повече информация и формуляр за участие

TOP