Европейската мрежа на изобретателите търси нови вдъхновяващи личности

Европейската мрежа на изобретателите търси нови вдъхновяващи личности Европейското патентно ведомство, чрез Патентно ведомство на Република България отправя покана за…

TOP