Европейската мрежа на изобретателите търси нови вдъхновяващи личности

Европейската мрежа на изобретателите търси нови вдъхновяващи личности

Европейското патентно ведомство, чрез Патентно ведомство на Република България отправя покана за присъединяване на нови членове към Европейската мрежа на изобретателите.

Европейската мрежа на изобретателите има за цел да разпали у младите поколения страст към иновациите и творчеството за цял живот. В този ключов период от историята на човечеството е жизненоважно да предадем на младите хора знанията, които ще са им необходими, когато те станат пазители на планетата. Иновациите ще бъдат от съществено значение за тяхната мисия. Чрез Европейската мрежа на изобретателите се дава възможност на младите хора да разгърнат своята креативност и да открият чудесата на науката и технологиите. Вдъхновено и въоръжено със знания, следващото поколение може да започне да проправя пътя към едно по-светло бъдеще.

Членовете на Мрежата са изтъкнати изобретатели и предприемачи, които могат да бъдат вдъхновители и модели за подражание на учениците и студентите. За да постигне тази цел, Мрежата ще ги подкрепи финансово за осъществяване на дейности за вдъхновяване на младите поколения и насърчаване на творчеството сред децата в училищата и тийнейджърите в средното образование. Членовете на мрежата могат да предложат всяка дейност, която според тях ще стимулира дългосрочен интерес към техническите области (STEM) и ще насърчи предприемаческото мислене (стъпка „Покана за вдъхновяващи дейности”).

Вътрешна комисия за подбор ще избере сферите и ще отпусне безвъзмездни средства в размер на 2000 EUR, 4000 EUR или 6000 EUR в зависимост от въздействието и обхвата на избраните дейности.

Крайният срок за подаване на предложения е 12.07.2024 г.

Формуляр за предлагане на вдъхновяващи дейности

Детайлна информация за присъединяването на нови вдъхновяващи личности към Европейската мрежа на изобретателите, можете да намерите на уебстраницата на Европейското патентно ведомство.

Дейности, финансирани през 2023 г.

TOP