Държавата ще осигурява средства за издръжка на 43 198 нови студенти през 2024/2025 г.

Higher-education-concept / понятие-за-висше-образование

Държавата ще осигурява средства за издръжка на 43 198 нови студенти през 2024/2025 г.

Държавата ще осигурява средства за обучението на 43 198 новоприети студенти през академичната 2024/2025 г. в 38 държавни висши училища (включително и военните), съобщават от МОН. Това реши правителството след като утвърди броя на приеманите студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации през новата академична година.

Общият брой на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението през учебната 2024-2025 година да бъде увеличен спрямо миналогодишния с 569 места. Повече места в сравнение с учебната 2023-2024 година ще бъдат утвърдени в 30 професионални направления, като част от тях са: „Здравни грижи“, „Обществено здраве“, „Теория и управление на образованието“, „Растениевъдство“, „Енергетика“, „Национална сигурност“, „Металургия“, „Военно дело“ и др.

През новата академична година ще бъдат приети 2 136 докторанти, от които 1 641 в редовна и 495 в задочна форма на обучение. 343 ще са докторантите в научните организации, от които 206 в БАН и 71 в Селскостопанска академия.

С друго решение правителството утвърди и таксите, които ще заплащат 143 870 студенти и 5357 докторанти в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища и научните организации.

Средният размер на годишната такса за обучение на студенти ще бъде 1010 лева, а средният размер на таксата за кандидатстване – 60 лева.

Средният размер на годишната такса за обучение в държавните висши военни училища ще бъде в размер на 1150 лева, а средният размер на таксата за кандидатстване – 50 лева.

Средният размер на годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще бъде 1350 лв., а в научните организации – 700 лева.

TOP