Канада се присъединява към програмата „Хоризонт Европа“

EU-Canada-flags / флагове-на-ЕС-и-Канада

Канада се присъединява към програмата „Хоризонт Европа“

Канада се присъединява към разрастващата се група държави извън ЕС, които са част от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Чрез тази стъпка канадските изследователи и организации ще работят със своите колеги от ЕС по широкомащабни проекти за справяне с глобалните предизвикателства в ключови области.

Споразумението между ЕС и Канада бе подписано вчера от комисаря по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова и министъра на иновациите, науката и промишлеността на Канада Франсоа-Филип Шампан.

Канада е асоциирана към стълб II на „Хоризонт Европа“, който финансира съвместни научноизследователски проекти и е насочен към климат, енергетика, цифрова икономика и здравеопазване. Канадските субекти вече могат да участват в научноизследователски консорциуми на световно ниво и ще могат да бъдат финансирани пряко от програмата, а Канада ще участва със свой принос към нейния бюджет.

Останалите държави, асоциирани към програма „Хоризонт Европа“ са Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Великобритания, Грузия, Израел, Исландия, Косово, Молдова, Нова Зеландия, Норвегия,  Северна Македония, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови и Черна гора.

TOP