Проучване на Евробарометър показва положителни възприятия за икономиката и качеството на живот в регионите на ЕС

Проучване на Евробарометър показва положителни възприятия за икономиката и качеството на живот в регионите на ЕС През миналата седмица Европейската…

TOP