Проучване на Евробарометър показва положителни възприятия за икономиката и качеството на живот в регионите на ЕС

Проучване на Евробарометър показва положителни възприятия за икономиката и качеството на живот в регионите на ЕС

През миналата седмица Европейската комисия публикува експресно проучване на Евробарометър, проведено на регионално равнище, което показва, че гражданите на ЕС гледат положително на икономическото положение и качеството на живот в своя регион.

Над осем от всеки десет европейци (82 %) заявяват, че качеството на живот в техния регион е добро. В същото време 65 % от европейците заявяват, че настоящото състояние на икономиката на техния регион е добро.

Според европейците най-важните проблеми, пред които е изправен регионът им в момента, са разходите за живот (31 %), икономическото положение и безработицата (26 %) и здравето (26 %). След тях се нареждат жилищното настаняване (20 %), околната среда и изменението на климата (19 %) и образователната система (18 %).

Същевременно анкетираните посочват икономиката, социалната справедливост и работните места (29 %) като едно от най-важните измерения за бъдещето на Европа, следвани от изменението на климата и околната среда (24 %), образованието, културата, младежта и спорта (24 %), демокрацията, ценностите и правата и върховенство на закона (21 %), здравеопазването (21 %), отбраната и сигурността на ЕС (20 %) и миграцията (19 %).

Доверието в регионалните и местните власти остава високо, както и доверието в ЕС. 58 % от респондентите са склонни да се доверяват на регионалните и местните власти, а 38 % нямат доверие в тях. Същите пропорции се наблюдават и по отношение на доверието в ЕС.

Мнозинството от европейците продължават да проявяват оптимизъм. 66 % от тях са оптимистични по отношение на бъдещето на своя регион, а 32 % са песимистични. Същевременно 55 % са оптимистично настроени към бъдещето на ЕС, а 42 % са песимисти.

Проучването показва също така, че по-голямата част от европейците (47 %) продължават да имат положително възприятие за ЕС, докато 21 % имат отрицателно, а 30 % — неутрално възприятие.

Експресното проучване на Евробарометър „Общественото мнение в регионите на ЕС“ се провежда на всеки три години на регионално равнище и предоставя подробна картина на мнението на европейските граждани. Настоящото му издание се проведе между 11 януари и 15 февруари 2024 г. Бяха проведени 62 091 интервюта по телефона в 194 региона.

Какво е общественото мнение в шестте български региона (на български език) можете да свалите от Attachments – Country factsheets тук.

TOP