Слънчеви панели между железопътните релси

Solar-panels

Швейцарският стартъп Sun-Ways е патентовал иновативно решение за производство на устойчива енергия – соларни панели, които се разполагат между железопътните релси.

Слънчевата енергия е от изключително значение за нашата планета, защото позволява да бъдат удовлетворени нуждите от енергия на човечеството по устойчив начин, като се намали отрицателното въздействие върху околната среда. В сравнение с изкопаемите горива тя е изобилна, достъпна и потенциално по-евтина в дългосрочен план.

Технологията се състои в начина на производство на слънчева енергия чрез инсталирането на подвижни слънчеви панели между железопътните релси. Патентованата система за прикрепване „позволява бързото механично полагане и отстраняване на голямо количество панели между релсите. Това улеснява работата на техниците, но също така и на екипите по поддръжка на железопътната инфраструктура“.

Вижте повече за тази нова технология в краткото видео тук.

TOP